Sledite nam na:

 • Igra na postu-Kevin Sutton 3

  Vaje za izboljšanje vaše igre na postu. Vaje od 7-13/28.

  7,8.Vaja: Trener vrže žogo počasi v zgornji del table, tako da se odbije na drugo stran na mesto nizkega posta. Igralec na znak naredi obrat za 360˚ ali 180˚ ulovi žogo v najvišji točki. Ko pristane na tla zaključuje na koš z naskokom ali horukom.

  9.Vaja: Pod košem igralec izvaja Mikan-drill(npr. 10 ponovitev). Ko konča žogo zavodi v avt in poda trenerju. Teče okoli stožca na sredini in se vrača na mesto visokega posta. Sprejme žogo in vrže na koš.

  10.Vaja: Pod košem igralec izvaja Mikan-drill(npr. 10 ponovitev). Ko konča žogo zavodi v avt in poda trenerju. Teče okoli stožca na sredini in se vrača na mesto visokega posta. Tam se z kratkimi koraki zaustavlja in zahteva žogo za met. Žoge ni dobil zato vteka pod koš, kjer sprejme žogo. Zaključuje z naskokom ali horukom(vajo pa lahko otežimo z varanji in pivotiranjem pod košem)

  11,12.Vaja: Trener vrže žogo počasi v zgornji del table, tako da se odbije približno na proste mete. Igralec na znak naredi obrat za 360˚ ali 180˚ ulovi žogo v najvišji točki. Po sprejemu žoge zaključuje z metom.

  13.Vaja: Igralec teče po polkrogu na vrhu rakete iz ene strani visokega posta na drugo stran in izvaja mete na koš. Meti se izvajajo po enotaktnem ali dvotaktnem zaustavljanju.

  Še več vaj Kevin Suttona pa objavimo že jutri!

  Objavljeno v Košarkarske vaje

Sledite nam na: